Diváci

Časový harmonogram (PDF, 130kB) , Celková mapa rally (JPG, 700 kB)

RZ 1, 4 Kopná I (9,60 km) / RZ 7 Kopná II "The Final" (11,15 km)

Čas 1. jezdce: 9:15, 11:51 a 14:30. Úzávěra silnic na trati RZ od 8:15 do 16:00

Tip: po kliknutí na číslo diváckého tipu se zobrazí fotografie místa

Rychlostní zkouška Kopná je základním stavebním kamenem trati valašského rallysprintu. V letošní sezoně se na tento úsek vydají posádky celkem třikrát a stejně jako vloni se zkouška pojede v obou směrech. Kopná I, která je v itineráři zařazena dvakrát, letos začíná nedaleko rekreačního střediska Všemina u tenisových kurtů. Trať poté stoupá po úzké lesní cestě přes řadu technických zatáček a několik rychlých horizontů k vrcholu kopce Papradná, kde se láme a prudce klesá do obce Trnava. Po sjezdu do údolí trať vede obydlenou oblastí po místní komunikaci, poté se prudkým odbočením na kostkách (1) napojuje na hlavní silnici vedoucí do obce Podkopná Lhota. Tam trasa rychlostní zkoušky uhýbá z hlavní silnice a odbočuje do náročné úzké pasáže (2). Následuje stoupání po místní komunikaci, na jehož vrcholu je připraveno divácké místo s komentovanou zónou (3). Vozy zde odbočují na šotolinu a po několika stech metrech najíždějí na novou pasáž, která je přivede náročnými serpentinami zpět do nitra obce Podkopná Lhota (4). Po dvou ostrých odbočeních se posádky vracejí na hlavní silnici, po které pokračují až na vrchol dalšího stoupání, autobusovou točnu (5). Poté následuje sjezd rychlými zatáčkami. POZOR! Rychlostní zkouška v tomto směru nevede až do obce Kašava!

RZ 7 Kopná II "The Final" se jede v opačném směru, kromě otočení trati je další změnou i její délka - rychlostní zkouška začíná již na konci obce Kašava.

Ostré odbočení na kostkách v obci Trnava. Přístup od Slušovic (FOTO).

Náročné odbočení do úzka v obci Podkopná Lhota. Přístup pouze po trati RZ před jejím uzavřením! (FOTO)

OFICIÁLNÍ DIVÁCKÉ MÍSTO RALLYSPRINTU KOPNÁ! Obtížná zatáčka s přechodem asfalt-šotolina. Divácké místo s komentovanou zónou. K dispozici parkování na louce, příjezd po místní komunikaci z obce Trnava (FOTO).

Zcela nová technická pasáž se dvěma vracáky v obci Podkopná Lhota. Přístup pouze po trati RZ před jejím uzavřením! (FOTO 1, FOTO 2, FOTO 3)

Náročný "utahovák" pod točnou nad obcí Podkopná Lhota. Přístup pouze po trati RZ před jejím uzavřením či pěšky od diváckého místa (3)! (FOTO)

 

RZ 2, 5 Podhoran-Májová (13,15 km)

Čas 1. jezdce: 9:34, 12:10. Úzávěra silnic na trati RZ od 8:30 do 13:40

Po loňské premiéře se i letos v rámci Impromat Rallysprintu Kopná představuje rychlostní zkouška vzniklá spojením dvou legendárních úseků, Podhoranu a Májové. Její délka a náročnost z ní dělají jeden z nejobtížnějších úseků nejen této rally. Zkouška se oproti loňskému ročníku jede v opačném směru a začíná v areálu zemědělského družstva nedaleko obce Kašava. Poté stoupá po úzké komunikaci několika zajímavými zatáčkami (1) a po překonání hřebene klesá mezi loukami (2) do obce Držková. Tam se rychlým odbočením v centru obce (3) napojuje na silnici č. 489, po které pokračuje asi kilometr. Poté následuje atraktivní odbočení se skokem přes hranu (4) na úzkou místní komunikaci a technicky náročné stoupání na kopec Májová. Závěr rychlostní zkoušky obstarává sjezd, který posádky přivede do cíle v oblasti Nivky nedaleko silnice č. 489.

Technické stoupání nad obcí Kašava. Přístup po místní komunikaci z obce Vlčková nebo po trati RZ před jejím uzavřením! (FOTO).

Přehledná pasáž v kopcích nad obcemi Vlčková a Kašava. Přístupné pouze před uzavřením rychlostní zkoušky! (FOTO).

Rychlé odbočení na hlavní silnici v obci Držková. Přístup od obce Kašava. (FOTO).

Náročné odbočení na úzkou místní komunikaci se skokem přes hranu. Přístup po objízdné trase ze Vsetína a Bystřice p. Hostýnem nebo od obce Držková pouze před uzavřením RZ! (FOTO).

 

RZ 3, 6 Raková (10,45 km)

Čas 1. jezdce: 10:37, 13:13. Úzávěra silnic na trati RZ od 9:35 do 14:45

Rychlostní zkouška Raková se do harmonogramu Rallysprintu Kopná vrací po čtyřech letech. Její trať začíná ve Vizovicích a po úzké místní komunikaci stoupá na Chrastěšovské paseky. Jedno z mála přístupných míst v této oblati představuje křižovatka (1), na nichž posádky ostře odbočují doprava. Trať RZ poté klesá do údolí a následně prudce stoupá na kopec, kde se napojuje na hlavní silnici z Vizovic do Zádveřic (2). Po několika stech metrech RZ tuto komunikaci opouští a rychlým odbočením přes hranu přechází na místní komunikaci (3). Ta po několika kilometrech ústí ve slavném "Trojanově" vracáku na konci obce Zádveřice (4). Poté následuje rychlá pasáž, která posádky přivede do obce Raková. Tou vozy projedou a zamíří mezi rozlehlé pastviny, kde na ně čeká i ostré dobrždění do pravého vracáku (5). Za ním následuje další rychlá pasáž, zakončená ostrým levým odbočením na hlavní silnici vedoucí do Slušovic (6). Po ní posádky pojedou až do cíle RZ.

Ostré odbočení na místní komunikaci. Přístup po obslužné cestě od Vizovic (FOTO).

Napojení úzké místní komunikace na hlavní silnici. Přístup od Vizovic (FOTO).

Odbočení přes hranu na místní komunikaci. Přístup pouze pěšky před uzavřením RZ! (FOTO)

Atraktivní "vracák" na konci obce Zádveřice. (FOTO).

Dobrždění z velké rychlosti do náročné pravé zatáčky. Přístup po místní komunikaci od Zádveřic (FOTO).

Po rychlé pasáži následující ostré odbočení na hlavní silnici. Přístup pouze po trati RZ před jejím uzavřením! (FOTO)
© 2007 Jakub Hofbauer
AutoSport.cz
Pors Plus s.r.o.