Diváci

VAROVÁNÍ: Motoristický sport může být nebezpečný. Automobilovou soutěž sledujete na vlastní nebezpečí, proto dbejte zvýšené opatrnosti, nevstupujte do zakázaných prostor a nebezpečných míst, dodržujte pokyny pořadatelů a buďte jim případně nápomocni. Místo na rychlostní zkoušce si dopředu pečlivě vyberte a zaujměte je včas před uzavřením trati, tedy hodinu před průjezdem 1. jezdce.

Celková mapa rally (JPG)
Orientační mapa Slušovic (PDF)
Orientační schéma servisní zóny Slušovice, Dostihová ul. (PDF)
Časový harmonogram (PDF)

RZ 1/5 Kameňák (12.39 km)

Čas 1. jezdce: 9:28 a 12:55.

Rychlostní zkouška Kameňák je částečně postavena na známém úseku Podhoran a jede se v prakticky stejné podobě jako v roce 2012. RZ startuje na lesní komunikaci nedaleko obce Rusava, ze které vede technickým úsekem nad obec Vlčková. Úvodní úsek končí v místě připojení lesní cesty od Lukova (DM A). Následuje průjezd Vlčkovou, jenž je zakončen retardérem (DM B). Od něj trať stoupá po úzké místní komunikaci mezi pastvinami k ostrému levému odbočení (DM C). Následuje těžká technická sekce 'Podhoran', jejíž součástí je i tradiční divácké místo známé jako "stadion", přístupné pěšky od obce Vlčková. Konec vložky uzavírá náročný sjezdk obci Držková, kde se nachází cíl.

Náročné levé odbočení na křiřovatce lesních cest. Přístupné pouze pěšky od Lukova.

Retardér v obci Vlčková. Místo je volně přístupné od začátku obce (Lukov, Kašava).

Levé odbočení "u vysílače" nad obcí Vlčková. Místo je přístupné pouze pěšky po místní komunikaci od obce Kašava.


RZ 2/6 Kopná (10.45 km)

Čas 1. jezdce: 9:53 a 13:20.

Rychlostní zkouška Kopná je základním stavebním kamenem trati valašského rallysprintu. Začíná na konci obce Kašava, odkud rychlými zatáčkami stoupá nad Podkopnou Lhotu (DM D - SUPERTIP!), kde posádky v prostoru autobusové točny odbočí doprava k bývalému hotelu Moravan. Odtud RZ klesá technickým sjezdem do centra Podkopné Lhoty, kde se posádky opět napojí na hlavní silnici (DM E). Po průjezdu Podkopnou Lhotou vozy zamíří do Trnavy, kde se nachází prudké odbočení doleva na kostkách (DM F). Následuje rychlá pasáž na místní komunikaci a za obcí odbočení doprava na úzkou lesní asfaltku. Trať dále průdce stoupá k vrcholu Papradná. Tam se trať opět stáčí doprava a rychlým sjezdem na srdce míří k rekreačnímu areálu Všemina, kde se nachází cíl.

SUPERTIP RALLYSPRINTU KOPNÁ! Rychlý příjezd nad Podkopnou Lhotu s pravým vracákem v prostoru autobusové točny. Atraktivní a přehledné místo s komentátory pro velké množství diváků, k dispozici občerstvení a WC. Pozor! Přístup pouze po trati RZ před jejím uzavřením!

Technický sjezd kolem garáží a napojení "přes hranu" na hlavní silnici.

Odbočení v obci Trnava. Volný přístup od Slušovic.


RZ 3/7 Hvozdná (6.51 km)

Čas 1. jezdce: 11:48 a 14:55.

Rychlostní zkouška Hvozdná se odehrává téměř v samotném epicentru celé rally, její start je totiž vzdálen jen několik set metrů od servisní zóny. Zkouška startuje v Nových Dvorech u hlavní silnice. Bezprostředně následuje objezd přírodního retardéru (DM G) následovaný výjezdem na hřeben nad obec Březová. Po příjezdu do ní posádky odbočují v prostoru autobusové točny (DM H), aby zamířily po široké silnici zpět nad Slušovice. Na konci tohot úseku u pily posádky prudce odbočují doprava (DM CH) a svižným úsekem míří ke Hvozdné. Technický výjezd před touto obcí je zakončen levým vracákem (DM I). Po něm posádky míří silnicí mezi poli k cíli, který je umístěn před obcí Veselá.

Objezd ostrůvku v místní části Nové Dvory bezprostředně po startu RZ.

Objezd autobusové točny v obci Březová

Náročné pravé odbočení. Volný přístup od Slušovic.

Levý vracák na okraji obce Hvozdná.


RZ 4/8 Raková (9.02 km)

Čas 1. jezdce: 12:07 a 15:14.

Rychlostní zkouška Raková je další, která se jede v těsné blízkosti Slušovic. Její start je umístěn na místní komunikaci nad obcí Zádveřice, odkud trať stoupá až ke známému místu "u stromu" (DM J). Pasáž na úzké zemědělské komunikaci je ukončena připojením na širokou silnici od Slušovic (DM K), po které trať zkoušky pokračuje až nad Vizovice, kde u zemědělského hnojiště ostře zahýbá vlevo na místní komunikaci (DM K). Po prudkém sjezdu do údolí trať stoupá na protější hřeben. Z Chrastěšovských pasek poté trať klesá rychlým úzkým sjezdem k Vizovicím, kde je cíl RZ.

Rychlý průjezd křižovatkou "u stromu". Přístupné volně z Rakové nebo pěšky od Slušovic.

Rychlá pasáž na zemědělské komunikaci zakončená pravým odbočením na širokou silnici. Přístup volně od Slušovic.

Levé odbočení na úzkou zemědělskou komunikaci u zemědělského hnojiště. Přístup volně od Vizovic.