Jméno pořadatele
Rallysprint klub v AČR
Adresa a spojení: Podkopná Lhota 136
763 18 Trnava
IČO: 75040557
Tel/fax: +420 577 101 232
Mobil: +420 602 723 407
E-mail: minarik.motorsport@seznam.cz, web: www.rallysprintkopna.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu 1416430359/ 0800

Organizační výbor 11. VHS Mikuláš Rally 2021
Předseda: Josef Minařík
Členové: Lubomír Minařík, Radek Minařík, Ing. Světlana Kubačáková

Sportovní komisaři
Hlavní sportovní komisař: Jakub Hofbauer
Sportovní komisaři: Josef Vrátil, Jana Naušová

Pozorovatelé a delegáti
Bezpečnostní delegát ASN: Miroslav Smolík

Hlavní činovníci
Ředitel rally: Lubomír Minařík
Zástupci ředitele Josef Minařík
Tajemník rally a sekretář SSK: Petra Mynářová
Hlavní technický komisař: Jiří Máša
Hlavní časoměřič: Radomír Navrátil
Činovník pro styk se soutěžícími: Zdeněk Bělák
Hlavní činovník pro bezpečnost: Radek Minařík
Hlavní činovník pro tisk: Roman Ordelt
Vedoucí dispečinku: Pavel Štípek
Dispečer RZ: Martin Vlček
Operátor ONI: Miroslav Žitník
GPS systém: SAS Zlín, Petr Konečný
Hlavní lékař: MUDr. Lubomír Nečas
Vedoucí servisní zóny: Monika Špendlíková
Vedoucí zpracovatelské skupiny: Ing. Oto Berka