Jméno pořadatele
Rallysprint klub v AČR
Adresa a spojení: Podkopná Lhota 136
763 18 Trnava
IČO: 75040557
Tel/fax: +420 577 101 232
Mobil: +420 602 723 407
E-mail: minarik.motorsport@seznam.cz, web: www.rallysprintkopna.cz
E-mail pouze pro přihlášky: entrykopna@seznam.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu 1416430359/ 0800

Organizační výbor Rallysprintu Kopná 2019
Předseda: Josef Minařík
Členové: Lubomír Minařík, Radek Minařík, Ing. Světlana Kubačáková, Petra Mynářová

Sportovní komisaři
Hlavní sportovní komisař: Miloslav Regner
Sportovní komisaři: Josef Vrátil, Radovan Novák

Pozorovatelé a delegáti
Bezpečnostní delegát ASN: Miroslav Smolík

Hlavní činovníci
Ředitel rally: Josef Minařík
Zástupci ředitele Lubomír Minařík
Tajemník rally: Petra Mynářová
Hlavní technický komisař: Jiří Máša
Hlavní časoměřič: Eva Ptáčková
Činovník pro styk se soutěžícími: Zdeněk Bělák
Sekretář SSK: Jan Mochan
Hlavní činovník pro bezpečnost: Radek Minařík
Hlavní činovník pro tisk: Roman Ordelt
Vedoucí dispečinku: Pavel Štípek
Operátoři RZ: Miroslav Žitník, Dan Kurcik, Martin Vlček
Operátor ONI: Václav Štípek
GPS systém: SAS Zlín, Martin Křen
Hlavní lékař: MUDr. Lubomír Nečas
Zástupce hlavního lékaře: MUDr. Petr Berger
Vedoucí zpracovatelské skupiny: Ing. Oto Berka