Jméno pořadatele
Rallysprint klub v AČR
Adresa a spojení: Podkopná Lhota 136
763 18 Trnava
IČO: 75040557
Tel/fax: +420 577 101 232
Mobil: +420 602 723 407
E-mail: minarik.morsport@seznam.cz, web: www.rallysprintkopna.cz
E-mail pouze pro přihlášky: entrykopna@seznam.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu 1416430359/ 0800

Organizační výbor Mikuláš Rally 2018
Předseda: Josef Minařík
Členové: Radek Minařík, Lubomír Minařík, Ing. Světlana Kubačáková

Sportovní komisaři
Hlavní sportovní komisař: Miloslav Regner

Pozorovatelé a delegáti
Bezpečnostní delegát ASN: Martin Konečný

Hlavní činovníci
Ředitel rally: Lubomír Minařík
Zástupce ředitele: Josef Minařík
Tajemník rally a Sekretář SSK: Petra Mynářová
Hlavní technický komisař: Stanislav Mrkvan
Hlavní časoměřič: Radomír Navrátil
Hlavní činovník pro bezpečnost: Radek Minařík
Hlavní lékař: MUDr. Lubomír Nečas
Činovník pro styk se soutěžícími: Zdeněk Bělák
Vedoucí trati: Miroslav Gargulák
Vedoucí servisní zóny, přeskupení a UP: Monika Špendlíková
Hlavní činovník pro tisk: Roman Ordelt
Zpracovatelská skupina: SK PORS Plus v AČR, Ing. Oto Berka
Vedoucí dispečinku: Pavel Štípek
Operátoři RZ: Martin Vlček, Václav Štípek
Ekonom: Ing. Světlana Kubačáková
Sekretariát: Petra Mynářová