PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ:

STARTOVNÍ LISTINY:
Startovní pořadí do 1. etapy (ČK 0)

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE:
Rozhodnutí ředitele č. 1
Rozhodnutí ředitele č. 2
Rozhodnutí ředitele č. 3
Rozhodnutí ředitele č. 4

ROZHODNUTÍ SPORTOVNÍCH KOMISAŘŮ:
Program zasedání sportovních komisařů

VÝSLEDKY:
Konečné výsledky
Předběžné výsledky