ELEKTRONICKÁ VÝVĚSKA

 

DOKUMENTY:
Prováděcí ustanovení č. 1
Časy technických přejímek
Seznam přihlášených posádek
Zvláštní ustanovení
Časový harmonogram
Přihláška (uzávěrka 24. 11. 2017 ve 22:00)
Mapa trati
Schéma technické přejímky
Schéma servisní zóny